Zarządzanie i rozliczanie delegacji

W każdym banku istnieje konieczność delegowania pracowników na różne wyjazdy służbowe. Cały proces może zostać również zautomatyzowany w systemie ISOF-Workflow, począwszy od złożenia wniosku o udzielenie zgody na delegację, a skończywszy na rozliczeniu jej kosztów. Analogicznie jak dla wniosków urlopowych tworzony jest obieg, w którym elektroniczny formularz inicjujący wyjazd służbowy wypełniany jest przez pracownika i trafia do akceptacji do wskazanych, upoważnionych osób (przełożony, księgowa itp.). Jednak w przypadku delegacji proces obsługi nie kończy się na etapie udzielenia zgody na wyjazd a jest kontynuowany po powrocie z delegacji. Pracownik wypełnia formularz elektroniczny z faktycznym czasem i kosztami wyjazdu. Następnie dołącza skany posiadanych rachunków czy faktur potwierdzających poniesione koszty. W dalszej kolejności wypełniony formularz z dokumentami trafia do zespołu zajmującego się rozliczaniem delegacji i po automatycznym naliczeniu diet i zatwierdzeniu wydatków ISOF-Workflow tworzy plik z dekretami księgowymi zawierającymi rozliczenie delegacji, które mogą być zaimportowane przez system finansowo-księgowy. Tak prowadzony proces obsługi delegacji zapewnia wiele zalet. Po pierwsze, tworzony jest rejestr wszystkich wyjazdów służbowych. Po drugie, podobnie jak dla wniosków urlopowych optymalizowany jest koszt obsługi wewnętrznej procesu delegowania pracowników. Po trzecie, informacja o nieobecności z powodu delegacji może zostać rozpropagowana do innych obiegów w systemie.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›