Jak kupić ISOF-WORKFLOW

Trzy odmiany systemu

System występuje w trzech odmianach:

  • e-Dokument - funkcjonalność podstawowa - archiwum dokumentów elektronicznych, LibreOffice Virtual Edition (LibreOffice OnLine)* - wersja tyko do odczytu.
  • ISOF-WORKFLOW Standard - zawiera e-Dokument oraz obsługę obiegów oraz Formularze, a także CRM Aktywności, LibreOffice Virtual Edition (LibreOffice OnLine) - możliwość dołączenia pełnej wersji.
  • ISOF-WORKFLOW Premium - zawiera ISOF-WORKFLOW Standard oraz CRM Portfolio, CRM Zadaniowy, obsługę faktur zakupowych i ich Dekretację, Kampanie modułu CRM Marketingowy, a także moduł Delegacje i LibreOffice Virtual Edition (LibreOffice OnLine)* - pełna wersja.

W praktyce, w każdej chwili na życzenie odbiorcy istnieje możliwość przejścia na pełny system ISOF-ERP. W takim przypadku zachowując dotychczasową funkcjonalność uzyskuje się dostęp do dodatkowych funkcjonalności, m.in. do Zamówień od klientów, Zamówień do dostawców, Magazynu, Sprzedaży, Raportów kasowych, Majątku trwałego, F-K, Kasy-Bank, Cenników, Windykacji i innych.

Modele pracy

Firma HEUTHES proponuje dwa modele korzystania z systemu ISOF-WORKFLOW. Pierwszy z nich to wynajem aplikacji na serwerach HEUTHES, tzw. outsourcing (SaaS). Drugi polega na zakupie licencji. Dzięki temu każdy użytkownik może dopasować model do własnych potrzeb. Dla każdej z wybranych form zakupu HEUTHES gwarantuje dostosowanie systemu do zmieniających się wymogów prawnych oraz związaną z eksploatacją usługi pomoc merytoryczną i serwisową

Prowadzone na bieżąco prace produkcyjne zapewniają publikacje kolejnych wersji systemu zawierających zarówno nowe funkcjonalności, będące odpowiedzią na wymagania klientów, jak również ulepszone istniejące funkcje. W każdym wariancie zakup systemu opiera się na wyborze przez klienta tylko tych modułów systemu ISOF-WORKFLOW, których klient rzeczywiście potrzebuje.

Outsourcing, SaaS

Wynajem aplikacji w Centrum Danych HEUTHES jest znaną już na polskim rynku formą użytkowania systemów informatycznych. Klient wybiera funkcjonalność, z której w ramach systemu ISOF-WORKFLOW chciałby korzystać oraz liczbę użytkowników. Ponadto doliczana jest jednorazowa opłata aktywacyjna. Przy niskiej opłacie miesięcznej ma do dyspozycji nowoczesne oprogramowanie pracujące na szybkiej i bezpiecznej platformie sprzętowej.

Licencje

Drugi wariant zakupu systemu ISOF-WORKFLOW to jednorazowa opłata licencyjna. Ten model sprzedaży oparty jest na założeniu, że wszystkie elementy systemu umieszczone są w wewnętrznej, lokalnej sieci klienta. Dzięki wykorzystaniu własnej technologii Client-Web-Server nie istnieją ograniczenia wielkości sieci. Może być ona zarówno siecią lokalną działającą w jednym budynku, jak i siecią rozległą, obejmującą obszar całego kraju (czy też całego świata).

Przebieg wdrożenia

Wdrożenie systemu jest zawsze przeprowadzane przy udziale pracowników HEUTHES. W trybie SaaS na podstawie zamówionej przez klienta funkcjonalności dokonywana jest parametryzacja wersji produkcyjnej systemu ISOF-WORKFLOW i jej finalne udostępnienie klientowi.

W przypadku licencji wdrożenie może przebiegać w dwóch trybach. Pierwszy z nich polega na rozpoczęciu wdrożenia ISOF-WORKFLOW w trybie SaaS i późniejsze przekazanie systemu na serwer klienta, co znacznie przyspiesza prace wdrożeniowe oraz wpływa na zredukowanie kosztów wdrożeniowych. Drugi sposób to prowadzenie wszystkich etapów prac wdrożeniowych na serwerze klienta. Poszczególne etapy wdrożenia zawierają:

  • Wygenerowanie wersji DEMO dedykowane oraz wersji produkcyjnej systemu ISOF-WORKFLOW w trybie SaaS (lub instalację wprost na serwerze klienta w zależności od wyboru sposobu wdrożenia).
  • Konfigurację systemu operacyjnego na serwerze klienta, instalację systemu ISOF-WORKFLOW.
  • Parametryzację wstępną ISOF-WORKFLOW i późniejsze przeniesienia systemu na serwer klienta.
  • Przekazanie kodów PIN w celu wygenerowania certyfikatów.
  • Instalację certyfikatów na stacjach roboczych.
  • Utworzenie poszczególnych kartotek.
  • Przekazanie systemu do eksploatacji.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›