Dekretacja

Dekretacja wspomaga współpracę ISOF-Workflow z dowolnym systemem Finansowo-Księgowym. Przede wszystkim przyporządkowuje schematy dekretacji do faktur zakupowych. Przyjęte rozwiązania pozwalają zdefiniować schematy dekretacji dla wszystkich dostępnych w systemie dokumentów podlegających księgowaniu, przeglądać utworzone dekrety, eksportować przygotowane dekrety do dowolnego systemu Finansowo-Księgowego w formacie, który zostanie zamówiony przez użytkownika.

Dekretacja oszczędza czas związany z obsługą księgowania wielu dokumentów poprzez ich grupowe księgowanie. Dzięki wprowadzeniu ustalonego sposobu dekretowania dokumentów ogranicza się ryzyko pomyłek lub niepoprawnych księgowań, tym samym zwiększając wiarygodność raportów przy zawsze takich samych metodach dekretacji każdego dokumentu. System umożliwia automatycznie dekretowane pojedynczych i wybranych zatwierdzonych dokumentów.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›