Elektroniczny obieg korespondencji papierowej (skanowanej)

Warte podkreślenia jest, że ISOF umożliwia skanowanie dokumentów bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej. Dzięki temu mamy możliwość wprowadzania nowych dokumentów do systemu wprost ze skanera. Po wybraniu przez użytkownika systemu ISOF-Workflow funkcji wprowadzania nowego dokumentu ze skanera może on wybrać skaner, nadać nowemu dokumentowi nazwę, dodać komentarz i bezpośrednio zapisać w DMS. Dzięki zastosowanemu w tej funkcji wielowyborowi możliwe jest elastyczne tworzenie wielostronicowych dokumentów składających się z wybranych stron w formacie TIF. Po zeskanowaniu dokument może zostać wysłany w dedykowany obieg obsługi obejmujący w pierwszym rzędzie przypisanie odpowiedniego kontrahenta.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›