CRM Zadaniowy

Planowanie zadań

CRM Zadaniowy umożliwia organizację, planowanie i zarządzanie zadaniami oraz kontrolę czasu i kosztów ich wykonywania. Organizuje pracę dla pracowników pracujących w trybie zadaniowym dowolnych działów przedsiębiorstwa.

Wspomaga proces realizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć, a także zapewnia możliwości mierzenia czasów ich wykonania, planowania terminów prac oraz rozliczania czasu pracy. Pozwala też oszacować koszty działań pracowników i działów.

Weryfikacja planu polega na uwzględnieniu w raporcie rzeczywistych godzin przeznaczonych na wykonanie zaplanowanych zadań, wraz z zaawansowaniem prac. Funkcjonalność pozwala na zaplanowanie prac poszczególnych pracowników, grup również w ujęciu strategicznym, a więc kontrolując zasoby przeznaczane na poszczególne zagadnienia posiadające różne priorytety w firmie.

Moduł oferuje także funkcje zarządzania czasem pracy: log czasu, status użytkowników i raporty.

Log czasu umożliwia użytkownikowi pomiar czasu spędzonego w pracy oraz wskazywanie sposobu wykorzystania czasu pracy. Jest on widoczny na ekranie komputera w postaci niewielkiego okna. Funkcja informowania o statusie użytkowników przedstawia raport dotyczący frekwencji pracowników. Funkcja raportów pozwala utworzyć zestawienia ukazujące w różnych przekrojach sposób wykorzystania czasu pracy przez pracowników.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›