CRM Aktywności

CRM Aktywności jest modułem podstawowym rodziny rozwiązań CRM w ISOF. Umożliwia rejestrację, zarządzanie i analizę wszystkich zdarzeń z klientami.

Funkcjonalność

Moduł obejmuje następujące, podstawowe funkcje:

 • zarządzanie kontaktami z klientami i obsługa towarzyszących zdarzeń i dokumentacji,
 • gromadzenie, analizę i raportowanie danych w różnych, samodzielnie określanych przekrojach,
 • planowanie działań i prac pracowników w postaci czytelnych list zbiorczych i kalendarzy,
 • informowanie o aktualnym stanie obsługi klienta,
 • tworzenie bazy wiedzy zawierającej historię działań, w tym korespondencja, delegacje, telefony, wysyłka folderów, ofert.

Aktywności, kampanie i kalendarze

Najważniejszym zadaniem CRM Operacyjnego jest gromadzenie, a następnie analiza historii zawierającej różnego rodzaju zdarzenia z klientami, które w systemie ISOF nazwane zostały Aktywnościami. Dotyczą one zarówno kontaktów z klientami, jak również działań handlowych i marketingowych.

W module można zarejestrować dowolne zdarzenie z klientem: spotkanie, rozmowę telefoniczną, prezentację, itd. Dzięki określeniu osoby kontaktowej, pracownika, wskazaniu statusu, krótkiej notatce tekstowej, powiązanych Aktywnościach tworzących konsekwentny ciąg zdarzeń, dysponujemy pełną wiedzą dotyczącą historii tych zdarzeń.

Rozbudowany filtr umożliwia proste i szybkie wyświetlenie Aktywności wg żądanego kryterium: pracownika, klienta, typu aktywności, autora, statusu, kampanii, regionu. Raporty mogą być prezentowane w różnych formach: lista zdarzeń, plan działań, kalendarz dzienny, tygodniowy, miesięczny, indywidualny okres, itp.

Zarządzanie zasobami

Możliwe jest zarządzanie zasobami przy planowaniu działań. Są to np. urządzenia lub sale wykorzystywane wspólnie przez grupę pracowników podczas pracy. Dla każdej aktywności możliwe jest określenie potrzebnych zasobów oraz zarezerwowanie ich na określoną datę i godzinę. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych kolizji wynikających z natłoku zdarzeń zachodzących jednocześnie.

Baza marketingowa kontrahentów

Funkcja zarządzania informacjami o kontrahentach umożliwia wprowadzanie danych, ich modyfikację, zaawansowane wyszukiwanie i przeglądanie informacji. W systemie przechowywane są szczegółowe dane o kontrahentach. Należą do nich: dane teleadresowe, dane o osobach kontaktowych, profil, branża, kategoria firmy, rodzaj klienta, limity płatności, limity kredytowe, dokumenty powiązane z klientem, rachunki bankowe, notatki, określenie poziomu zadowolenia klienta, informacje związane z limitami logistycznymi czy warunkami kolejnych dostaw.

Słowniki wykorzystywane w danych kontrahentów mogą być definiowane przez użytkowników systemu i dostosowane do specyfiki firmy. Dostępne są funkcje pozwalające na segmentację klientów wg różnych kryteriów opisujących ich specyfikę czy profil. Ponadto możliwe jest również tworzenie grup osób kontaktowych. Dostępne jest również importowanie danych o klientach.

Możliwości zaawansowane

 • Zarządzanie kampaniami, na które składają się przedsięwzięcia i projekty w firmie oraz analizy wyników ich efektywności.
 • Zarządzanie projektami, które stanowią modele procesów biznesowych.
 • Obsługa sprzęgu CTI do automatycznego nawiązywania połączeń telefonicznych.
 • Raportowanie zgromadzonych danych w różnych formach (lista, tabela, wykres) z możliwością automatycznego generowania i zapisu raportów do DMS oraz późniejszego ich wykorzystania do automatycznego tworzenia strategicznych kart wyników.
 • Planowanie procesów obsługi klientów zgodnie ze strategią firmy określoną w CRM Marketingowym i module DMS.
 • Współpraca z DMS w zakresie przechowywania dokumentów związanych ze sprzedażą.
 • Obsługa obiegów sprzedażowych w module DMS.
 • Współpraca z Portfoliom.

Korzyści

 • Dopasowanie procesów sprzedażowych do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów.
 • Lepsza obsługa klienta.
 • Szybsza reakcja i odpowiedź na potrzeby klienta.
 • Łatwy dostęp do historii wszystkich działań.
 • Sprawne i kompleksowe organizowanie pracy zespołu obsługi klienta i działu handlowego.
 • Łatwa ocena pracy osób zajmujących się obsługą klientów.
 • Bogate możliwości sprawozdawcze.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›