JPK Jednolity Plik Kontrolny w ISOF

Wystarczy kilka kliknięć aby wysłać JPK do Ministerstwa Finansów z ISOF

Obowiązek wysyłki JPK_VAT do Ministerstwa Finansów

Obowiązek comiesięcznego przesyłania struktury JPK_VAT do Ministerstwa Finansów mają:

 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa,
 • od 1 stycznia 2017 r. średnie i małe firmy,
 • od 1 stycznia 2018 r. mikrofirmy.

Pozostałe struktury podatnicy powinni przedstawiać na żądanie organu podatkowego.

Podpis kwalifikowany w ISOF

Jeśli w Twojej firmie wykorzystujesz podpis kwalifikowany może on posłużyć do podpisywania raportów JPK w ISOF. Firma HEUTES opracowała aplet do przeglądarki internetowej, do podpisywania dokumentów cyfrowych wprost w systemie ISOF. Został on opracowany zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej (dyrektywa 2006/123/EC, biblioteka eSignature's DSS).

Nasze rozwiązanie umożliwia podpisywanie cyfrowe kluczem kwalifikowanym m.in. dokumentów JPK oraz wysyłanie ich bezpośrednio do Ministerstwa Finansów z uzyskaniem potwierdzenia UPO wprost z systemu ISOF.

Inne dokumenty, które można podpisywać bezpośrednio w ISOF podpisem kwalifikowanym to PIT-11, PIT-4R oraz pliki PDF.

Przeczytaj również o podpisie kwalifikowanym w PIT-11

Wysyłka JPK_VAT do MF z ISOF

Najłatwiej i najszybciej można utworzyć i wysłać struktury JPK do Ministerstwa Finansów wprost z systemu ISOF. Kilkoma kliknięciami zapisujemy dane w strukturze zgodnej z JPK_VAT, szyfrujemy paczki do wysyłki z obsługą kwalifikowanego podpisu cyfrowego, wysyłamy pliki do systemu Ministerstwa Finansów i uzyskujemy potwierdzenie UPO.

Zapraszamy do testów wysyłki JPK_VAT

Ministerstwo Finansów udostępniło wszystkim przedsiębiorcom specjalne środowisko testowe, w którym można przeprowadzić próbną wysyłkę JPK_VAT. Każdy użytkownik ISOF ma dostęp do dedykowanej wersji demonstracyjnej systemu, gdzie można przetestować połączenie z serwerem testowym Ministerstwa Finansów, przed wysyłka rzeczywistych danych. Komercyjne systemy klientów ISOF nie umożliwiają połączenia z serwerami testowymi MF. Więcej informacji udzieli Państwu Dział Wdrożeń HEUTHES (kontakt przez Portal Serwisowy lub email: wdrozenia@heuthes.pl), który pomoże także w skonfigurowaniu Państwa podpisu kwalifikowanego w ISOF.

Dowiedz się więcej o automatycznej wysyłce JPK z podpisem kwalifikowanym wprost z ISOF.

Tylko trzy kroki do automatycznej wysyłki JPK_VAT do MF wprost z ISOF

1. Wybierz w menu systemu ISOF: Rachunkowość/Jednolity Plik Kontrolny/JPK_VAT i kliknij przycisk ‘Nowy’.


2. Po wygenerowaniu raportu za żądany okres czasu kliknij ‘Zapisz’.


3. Przy podświetlonym raporcie kliknij kolejno, widoczne w poziomym menu przyciski:
‘Zatwierdź’ (aby zatwierdzić raport),
‘Podpisz’ (aby podpisać raport Twoim podpisem kwalifikowanym) - przeczytaj więcej,
‘Wyślij’ (aby wysłać raport do Ministerstwa Finansów)
‘UPO’ (aby uzyskać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru o poprawności wysyłki).


‘Ręczna’ wysyłka JPK_VAT przy wykorzystaniu aplikacji dostarczonej przez MF

W celu wysyłki ‘ręcznej’ należy przełączyć się na zakładkę ‘Obsługa ręczna’, gdzie można pobrać na dysk plik XML z raportem JPK_VAT do samodzielnej wysyłki pliku, przy pomocy aplikacji dostarczanej przez MF.

Zachęcamy jednak do korzystania z opisanej powyżej wysyłki automatycznej z ISOF (zakładka ‘Obsługa automatyczna’). W takim przypadku podpis kwalifikowany wykonuje się lokalnie na stacji roboczej użytkownika ISOF, z zapisem w pamięci komputera, zamiast na dysku lokalnym. Po prawidłowym przebiegu procesu podpisu, wynik trafia do serwera i jest zapisywany w chmurowym systemie zarządzania dokumentami elektronicznymi DMS, zintegrowanym z ISOF. Stamtąd jest transmitowany do serwerów Ministerstwa Finansów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie upraszcza się proces wysyłania Deklaracji JPK. Użytkownik wykonuje tylko kilka kliknięć, a proces kończy się uzyskaniem potwierdzenia UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Zmiana ustawień w systemie ISOF

Aby wysyłać JPK_VAT z systemu ISOF należy zmienić ustawienia systemu. Więcej informacji udzieli Państwu Dział Wdrożeń HEUTHES (kontakt przez Portal Serwisowy lub email: wdrozenia@heuthes.pl), który pomoże także w skonfigurowaniu Państwa podpisu kwalifikowanego w ISOF.

Tryb (A) obsługa automatyczna JPK_VAT

Tryb (A) obsługa automatyczna JPK_VAT – zapis danych w strukturze zgodnej z JPK_VAT (2.0) w ISOF z szyfrowaniem paczki do wysyłki, obsługą podpisu cyfrowego, wysłaniem do bramki systemu MF i obsługą odbioru potwierdzenia UPO.

Wymaga ustawienia nowych uprawnień do funkcji w Administracja > Firma > Zarządzanie użytkownikami w zakresie:

 • Rachunkowość > Jednolity plik kontrolny
  4 Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT / Nowy dokument (+) / Podpis elektroniczny / Wysyłka do urzędu / Usuń dokument / Zatwierdź/Odtwierdź.

oraz

 • ustawienia ID katalogu zbiorczego do archiwizacji wysyłek JPK w DMS w opcji systemowej „ jpk_dok_id” (z dostępem do tego katalogu dla użytkownika w ramach uprawnień DMS),
 • ustawienia ścieżki do biblioteki (pliku typu *p11.dll) służącej do obsługi kwalifikowanego podpisu cyfrowego w ustawieniach/edycji konta użytkownika ISOF (pola „Typ certyfikatu” i „Lokalizacja biblioteki/certyfikatu” na zakładce „Szczegóły”),
 • poprawnej instalacji aktualnego środowiska JAVA (z Java Plug-in 11.111.2 for Mozilla Firefox browsers ustawionym na tryb „zawsze aktywuj” i wpisaniem domeny https://ssl.isof.pl na listę akceptowalnych lokalizacji w panelu kontrolnym Java - zakładka „Security”).

Tryb (R) obsługa ręczna JPK_VAT

Tryb (R) obsługa ręczna JPK_VAT – tylko pobór danych z rejestrów VAT z modułu ISOF-FK w strukturze zgodnej z JPK_VAT (2.0) dla aplikacji „Klient JPK 2.0” przygotowanej przez MF. Wymaga tylko ustawienia uprawnień do funkcji w Administracja > Firma > Zarządzanie użytkownikami w zakresie:

 • Rachunkowość > Jednolity plik kontrolny 4 Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT / Usuń dokument / Zatwierdź/Odtwierdź.

Co to jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje księgi i dokumenty księgowe w postaci zbiorów danych:

 • generowanych i przechowywanych w systemie komputerowym,
 • eksportowanych z tego systemu.

Struktury JPK w ISOF

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje 6 struktur, które można wygenerować w systemie ISOF:

 • Księgi Rachunkowe (JPK_KR),
 • Wyciąg Bankowy (JPK_WB),
 • Magazyn (JPK-MAG),
 • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
 • Faktury VAT (JPK_FA).
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK-PKPIR).

JPK w ISOF zgodny z MF

Wszystkie pliki JPK tworzone w ISOF, są zgodne z przepisami i aktualnym schematem struktur JPK opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Dokumenty są generowane w postaci plików XML i zawierają informacje za określony okres czasu.

Promocja!

HEUTHES oferuje specjalną ofertę migracji dla firm, które użytkują inne systemy nie wspierające JPK lub w których przejście na nową wersję systemu nie jest łatwe. HEUTHES wspiera takie firmy w migracji do ISOF oraz pomaga firmom spełnić wymagania MF stosunkowo tanio i wygodnie.Pobierz dokumentację PDFZapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›