Obszary robocze

Obszary robocze - wszystkie sprawy w 1 miejscu

Obszar roboczy to wirtualna, indywidualna przestrzeń pracy dla użytkownika, do której zaprasza on gości i w której umieszcza dokumenty elektroniczne do wspólnego opracowania. Celem obszarów roboczych jest usprawnienie pracy grupowej, umożliwienie szybkiego budowania zespołów ad-hoc do rozwiązywania zadań oraz ułatwienie w dostępie do obrabianych przez zespół dokumentów. Zespół osób nie musi pracować w tym samym czasie nad dokumentami, każdy wybiera dogodną dla siebie chwilę.

Istotną nowością na rynku rozwiązań ERP jest to, że dokumentami nad którymi może pracować zespół osób mogą być nie tylko dokumenty elektroniczne modułu DMS, ale również wirtualne tj. formularze, oferty, klienci, aktywności, faktury, zadania, zgłoszenia serwisowe. W rzeczywistości są one zapisane w systemie ERP, a w DMS występują jako wirtualne linki. Pozwala to przykładowo pracować grupie nad ofertą, która jest przechowywana w ERP, a nie w DMS.

Raport zmian w obszarach roboczych pozwala na błyskawiczną orientację we wszelkich zmianach w obszarach roboczych oraz aktywne włączanie się użytkowników w obieg pracy m.in. przez możliwość edytowania dokumentów czy wpisywania ocen lub komentarzy.

Cel obszarów roboczych

 • Usprawnienie pracy grupowej
 • Umożliwienie szybkiego budowania zespołów ad-hoc do rozwiązywania bieżących zadań
 • Ułatwienie w dostępie do obrabianych przez zespół dokumentów
 • Zespół osób nie musi pracować w tym samym czasie nad dokumentami, każdy wybiera dogodną dla siebie chwilę

Tablica Kanban

Kanban jest metodyką umożliwiającą organizację, planowanie i sterowanie pracą indywidualną i grupową. W ISOF-WORKFLOW, w układzie kolumnowym przedstawione są etykiety z działaniami planowanymi, trwającymi i wykonanymi. Metodą drag and drop można przenieść poszczególne etykiety do innego stanu. Jednocześnie w tle następują operacje na powiązanych dokumentach.


Tablice Kanban znajdują się w Obszarach Roboczych modułu DMS.

Kanban w systemie ISOF-WORKFLOW jest zintegrowany z grupą dokumentów obejmującą moduły (i odpowiednie funkcje systemu): CRM Aktywności (Aktywność), Sprzedaż/Zakupy (Faktura sprzedaży/zakupu), DMS (dowolne dokumenty elektroniczne np. Microsoft Excel i Word, PDF oraz Formularze ISOF), Kartoteka kontrahentów (Kontrahent), Oferty (Oferta), Portfolio (Projekt), CRM Zadaniowy (Zadanie), Zamówienia (Zamówienie od klienta), CRM Serwisowy (Zgłoszenie serwisowe), a także Produkcja (Zlecenie produkcyjne).

Obszary robocze w ISOF-WORKFLOW ułatwiają pracę grupową z dokumentami elektronicznymi. Wzbogacenie tej funkcjonalności o Kanban daje możliwość sterowania pracą operacyjną członków odpowiednich grup w firmie i pokazywanie statusu dokumentu i jego zmian oraz komentarzy.

Praca w DMS nad dokumentami, które są zapisane w ERP


Dokumenty ERP dostępne w DMS jako odnośniki do plików:

 • elektronicznych modułu DMS
 • wirtualnych systemu ERP: formularze, oferty, klienci, aktywności, faktury, zadania, zgłoszenia serwisowe

Integracja: z pocztą elektroniczną i CTI

 • Obszary robocze są również zintegrowane z elektroniczną skrzynką wiadomości pocztowych: emaile, faksy, zapis rozmów telefonicznych, skany
 • Integracja z CTI (Computer Telephony Integration)

Komunikaty o zmianach

 • Pola robocze wyświetlane są również dla obszarów do których użytkownik zostaje zaproszony jako gość
 • Zmiany w dokumentach ogłaszane są przy pomocy mechanizmu subskrypcji i powiadomień lub emaili

Rejestr operacji

 • Wszystkie operacje (kto, co, kiedy) wykonywane na poszczególnych dokumentach są zapisywane w logach (dzienniku) zdarzeń

Raport zmian w obszarach roboczych


Raport zmian w obszarach roboczych pozwala na błyskawiczną orientację we wszelkich zmianach w obszarach roboczych oraz aktywne włączanie się użytkowników w obieg pracy m.in. przez możliwość edytowania dokumentów czy wpisywania ocen lub komentarzy. Szczegółowa prezentacja możliwości i pracy z obszarami i raportem zmian jest dostępna w filmie na stronie www.isof.pl/filmy/film_obszary.htm (11:30 min., prosimy włączyć głośniki).


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›