Wykorzystanie ISOF-WORKFLOW w praktyce

Funkcjonalność zawarta w ISOF-WORKFLOW powoduje, że system doskonale sprawdza się w obsłudze:

  • formularzy w bankach i firmach,
  • obiegów korespondencji,
  • archiwizacji dokumentów,
  • obiegów faktur elektronicznych,
  • obiegów faktur zakupowych.

Formularze w bankach

System formularzy może służyć w bankach do obsługi wniosków składanych przez klientów w oddziałach lub placówkach banków zrzeszonych.
więcej...

Formularze na stronach WWW banków

Obsługa formularzy udostępnianych klientom poprzez strony WWW oraz wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy bankiem a klientami korporacyjnymi.
więcej...

Formularze w agencjach ubezpieczeniowych

Typowym przykładem wykorzystania systemu w pracy agencji ubezpieczeniowej jest obsługa formularzy do zawierania umów ubezpieczeniowych, zgłoszeń szkód i bieżącej komunikacji z klientami.
więcej...

Formularze w firmach – obsługa wniosków urlopowych

Formularze mogą być oczywiście wykorzystywane w dowolnej firmie bez względu na profil jej działalności. Służą zarówno do usprawnienia obsługi klienta, jak i w komunikacji wewnętrznej z pracownikami.
więcej...

Elektroniczny obieg korespondencji papierowej (skanowanej)

ISOF umożliwia skanowanie dokumentów bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej.
więcej...

Obsługa faktur zakupowych

Obsługa dokumentu zakupowego w systemie ISOF-WORKFLOW może odbywać się przy pomocy utworzonego obiegu „Obsługa faktury zakupowej” i wywoływanych z niego funkcji zewnętrznych.
więcej...

Obsługa firm handlowych

Każdego dnia w firmach handlowych realizuje się wiele powtarzalnych procesów: sprzedaży, przygotowania ofert czy obsługi reklamacji.
więcej...

Obsługa urzędów

Wall Street Journal informuje, że w pracy "6 tygodni w roku spędzamy na szukaniu". Znając te fakty łatwo zgodzimy się, że DMS może być sprzymierzeńcem każdego pracownika w celu uczynienia jego pracy bardziej efektywną.
więcej...


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›