Formularze na stronach WWW banków

Innego rodzaju przykładem wykorzystania systemu w bankach może być obsługa formularzy udostępnianych klientom poprzez strony WWW oraz wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy bankiem a klientami korporacyjnymi.

Dla jednego z banków stworzono mechanizm bezpiecznej komunikacji formularzy dostępnych na stronie internetowej banku z formularzami systemu ISOF-WORKFLOW pracującymi wewnątrz banku. W tym celu niezbędne było zbudowanie osobnego mechanizmu workflow pozwalającego na bezpieczne odseparowanie warstwy WWW od właściwego systemu. Funkcjonalność systemu pozwala na samodzielne definiowanie formularzy przez bank. W formularzach są zawarte wszystkie walidatory, zależności między polami oraz wszystkie typy pól występujące na formularzach banku łącznie z kalkulatorami np. obliczającymi kwoty na podstawie wybranej lokaty. Formularze po wypełnieniu na stronie internetowej banku są wysyłane do systemu ISOF-WORKFLOW i zapisywane w bazie danych z informacją zwrotną z systemu o prawidłowości transmisji. Modyfikacje formularzy czy wprowadzanie nowych produktów bankowych może być prowadzone samodzielnie przez pracowników banku.

Przykładem wykorzystania formularzy na stronie WWW może być wniosek o założenie nowego konta bankowego. Wniosek złożony przez klienta w serwisie internetowym trafia automatycznie do zdefiniowanego obiegu w ISOF-WORKFLOW. Po zweryfikowaniu i uzupełnieniu przez pracowników niezbędnych danych, generowana jest umowa zgodnie z wzorcem wydruku określonym przez bank. Wygenerowana umowa oraz niezbędne dokumenty ją uzupełniające, takie jak regulamin obsługi i taryfy opłat i prowizji, są wysyłane automatycznie do klienta na wskazany adres e-mail. Oryginalne dokumenty są wysyłane kurierem. Dane dotyczące przesyłki są generowane przez system zgodnie z formatem wymaganym przez firmę kurierską.

Reasumując, wszystkie formularze, mogą automatyczne trafiać do zdefiniowanych procesów obsługi lub być obsługiwane przez odpowiednich pracowników banku. Każdy wniosek może trafić do wielu osób, pracujących w różnych jednostkach banku. Obsługa wniosków przy pomocy systemu formularzy elektronicznych pracujących w systemie może zapewnić niezawodność tego procesu na każdym jego etapie. ISOF-Workflow zapewnia obsługę z wykorzystaniem przeglądarki WWW nawet 100 mln wniosków elektronicznych rocznie oraz umożliwia pracę do 10 tys. operatorów.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›