Portal Dokumentowy

Portal Dokumentowy umożliwia bezproblemowe udostępnianie przez Internet dokumentów elektronicznych, a także dokumentów systemu ISOF (tj. faktur, zamówień, formularzy, aktywności, kontrahentów, ofert, zadań, zgłoszeń serwisowych). Mogą być one udostępniane zarówno użytkownikom zewnętrznym, jak i pracownikom firmy. W Portalu oprócz dokumentów elektronicznych utworzonych za pomocą edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych można udostępniać również zdefiniowane w DMS wzorce dokumentów (np. umowy i formularze wraz z dołączonymi do nich załącznikami). Z Portalu Dokumentowego użytkownik może skierować formularz do obiegu za pomocą zdefiniowanych aktywatorów zdarzeń. Portal Dokumentowy może być dokupiony do ISOF-WORKFLOW jako dodatkowa funkcjonalność.

Operator portalu może korzystać z zalet i możliwości DMS. Można do nich zaliczyć bardzo łatwe, samodzielne definiowanie skomplikowanych, wielopoziomowych formularzy i ich obiegów wprost przez przeglądarkę WWW. Obiegi można korygować i udoskonalać nawet w trakcie pracy. Inne cechy to sterowanie obiegami z przenoszeniem dokumentów między uczestnikami przepływu pracy, wielokryterialne wyszukiwanie, ochrona i różnicowanie dostępu zarówno na poziomie dokumentu, jak i pól formularzy. elektroniczną.

Zastosowanie

Zastosowanie Portalu Dokumentowego to zaawansowane komunikowanie z klientami za pomocą formularzy i załączników. Jest to szczególnie przydatne dla towarzystw ubezpieczeniowych, w obsłudze reklamacji, zapytań ofertowych, realizowania konkursów ofert oraz spraw w urzędach.

Użytkownik posiadający uprawnienia do Portalu Dokumentowego, Serwisowego i Zamówieniowego tego samego kontrahenta może swobodnie przełączać się między nimi.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›