Formularze elektroniczne w bankach

W jednym z banków, w systemie funkcjonuje ponad 200 formularzy elektronicznych służących do obsługi rejestracji i przetwarzania wniosków składanych przez klientów: w centrali, oddziałach lub 1800 placówkach zrzeszonych banków spółdzielczych. Pierwsze formularze stworzył HEUTHES, kolejne wraz z nabieraniem doświadczenia tworzyli samodzielnie pracownicy banku. Każdy z formularzy elektronicznych ma zdefiniowaną postać graficzną dokumentu do wydruku, dopasowaną do przyjętej w banku linii marketingowej. Pracownicy banków, którzy obsługują klientów wypełniają formularze elektroniczne będące w praktyce wnioskami, m.in. o wydanie karty, udostępnienie nowych usług lub wydanie narzędzi dostępu do kanałów elektronicznych. Po wydruku służą one do uzyskania podpisu klienta. Równolegle, postać elektroniczna dokumentu uruchamia w banku obieg prac niezbędnych do udostępnienia nowej usługi czy produktu. Papierowe kopie dokumentów z podpisem klienta są przechowywane w banku wyłącznie jako potwierdzenie przyjęcia zlecenia. Zeskanowanie, przekształcenie dokumentu do PDF i dołączenie go do elektronicznej dokumentacji konta klienta, umożliwia skierowanie papierowych wersji do archiwum. Dzięki wersji elektronicznej, możliwe jest błyskawiczne odnalezienie powiązanych dokumentów i weryfikacja historii przebiegu procesu oraz osób go obsługujących. W systemie rejestrowany jest przebieg i pomiar czasu całego procesu na każdym etapie, umożliwiając jego analizę od złożenia zlecenia do uruchomienia produktów lub usług. Dzięki temu wszystkie procesy są monitorowane i mogą być stale ulepszane.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›