Funkcje specjalne w ISOF-WORKFLOW

Co wyróżnia ISOF-WORKFLOW?

ISOF-Workflow ma duże znaczenie dla firm, które chcą ujednolicić procedury oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach. System obsługuje obiegi pracy nad dokumentami. Spełnia również funkcję magazynu elektronicznych informacji firmowych.

Workflow jako Centralna Maszyna Obiegów

Jedną z podstawowych funkcji systemu ISOF-WORKFLOW jest obsługa mechanizmu obiegu pracy nad dokumentami. Została ona zbudowana w oparciu o model deterministycznego automatu skończonego. W ISOF-WORKFLOW wszystkie obiegi przetwarza jeden centralny program. Wszystkie dokumenty są przechowywane w bazie danych. Wszystkie zdarzenia z dokumentami są rejestrowane w dzienniku zdarzeń. Analizie można poddać historię wybranego dokumentu z uwzględnieniem działań pojedynczych osób, a nawet całych grup użytkowników, zmiany stanów czy powiązanych klientów. Takie podejście pozwala na drążenie danych w dowolnym kierunku (od szczegółu do ogółu lub odwrotnie), a w powiązaniu z modułem Portfolio analiza może być rozszerzona o aspekt ekonomiczny.

Obiegi są sterowane przez zdarzenia wywoływane przez działania użytkownika lub przez system reguł definiujących przejście pomiędzy stanami. Reguły analizują warunki i w przypadku ich spełnienia aktywują przejście do określonego stanu.

Funkcje systemu ERP

Kolejną unikalną cechą Workflow jest możliwość wywoływania w charakterze funkcji zmieniających stan dokumentu, funkcji systemu ERP. Noszą one nazwę Funkcji zewnętrznych. W systemie znajduje się lista zdefiniowanych funkcji, którą producent oprogramowania może w łatwy sposób rozbudować o nowe pozycje. Często wykorzystywanymi funkcjami zewnętrznymi są rejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych, wysyłanie emaili oraz powiadomień, tworzenie nowych dokumentów formularzy na podstawie szablonów, przypisywanie kontrahentów do bazy, przenoszenie dokumentów w drzewie, zmiany statusów Projektów, ustawianie wartości pól formularza.

Integracja z LibreOffice OnLine*

System ISOF-Workflow jest zintegrowany z pakietem biurowym LibreOffice OnLine (LOOL). Dzięki temu możliwa jest praca w przeglądarce z dokumentami poszczególnych programów pakietów biurowych LibreOffice oraz Microsoft Office.
*w implementacji, dostępna w wersji demonstracyjnej.

Formularze

Cechą szczególną ISOF-WORKFLOW jest rozbudowany moduł definiowania, wysyłania w obiegi, wypełniania i raportowania formularzy. Zarówno definicje, jak i dane wprowadzone do formularzy są przechowywane w centralnej bazie danych.

Obszary robocze

Obszar roboczy to wirtualna przestrzeń pracy dla grup użytkowników w której umieszczane są dokumenty elektroniczne do wspólnego opracowania i oceny.

Portal Dokumentowy

Portal Dokumentowy umożliwia udostępnianie przez Internet dokumentów elektronicznych dla partnerów biznesowych.

Dekretacja

Dekretacja wspomaga współpracę ISOF-WORKFLOW z dowolnym systemem Finansowo-Księgowym. Jest to funkcja wspomagająca przygotowanie dekretów księgowych na podstawie zbiorów dokumentów elektronicznych gromadzonych w systemie, np. z zakresu dokumentów zakupu.

CRM Portfolio

Moduł dostarcza funkcji pozwalających na modelowanie procesu obsługi klienta, określenie sposobu osiągnięcia założonych celów oraz bieżące śledzenie ich realizacji.

CRM Aktywności

CRM Aktywności umożliwia rejestrację, zarządzanie i analizę wszystkich zdarzeń z klientami, prowadzenie kalendarzy i raportowanie.

Łatwa rozbudowa

W praktyce, w każdej chwili na życzenie odbiorcy istnieje możliwość przejścia na pełny system ISOF-ERP. W takim przypadku zachowując dotychczasową funkcjonalność ISOF-WORKFLOW uzyskuje się dostęp do dodatkowych funkcjonalności, m.in. do Zamówień od klientów, Zamówień do dostawców, Magazynu, Sprzedaży, Raportów kasowych, Majątku trwałego, F-K, Kasy-Bank, Cenników, Windykacji, Delegacji, Samochodów i wielu innych.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›