Przykłady zastosowań ISOF-WORKFLOW

Funkcjonalność zawarta w ISOF-Workflow powoduje, że system doskonale sprawdza się w bankach i firmach przy obsłudze:

  • formularzy elektronicznych,
  • obiegów korespondencji,
  • archiwizacji dokumentów,
  • obiegów faktur elektronicznych,
  • współdzielenia pracy nad dokumentami (uchwały, zarządzenia).

Formularze w agencjach ubezpieczeniowych

Typowym przykładem wykorzystania systemu w pracy agencji ubezpieczeniowej jest obsługa formularzy do zawierania umów ubezpieczeniowych, zgłoszeń szkód i bieżącej komunikacji z klientami.
więcej...

Formularze w firmach

Formularze mogą być oczywiście wykorzystywane w dowolnej firmie bez względu na profil jej działalności. Służą zarówno do usprawnienia obsługi klienta, jak i w komunikacji wewnętrznej z pracownikami.
więcej...

Elektroniczny obieg skanowanych dokumentów papierowych

ISOF umożliwia skanowanie dokumentów bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej.
więcej...

Obsługa faktur zakupowych

Obsługa dokumentu zakupowego w systemie ISOF-WORKFLOW może odbywać się przy pomocy utworzonego obiegu „Obsługa faktury zakupowej” i wywoływanych z niego funkcji zewnętrznych.
więcej...

Obsługa firm handlowych

Każdego dnia w firmach handlowych realizuje się wiele powtarzalnych procesów: sprzedaży, przygotowania ofert czy obsługi reklamacji.
więcej...

Obsługa urzędów

Wall Street Journal informuje, że w pracy "6 tygodni w roku spędzamy na szukaniu". Znając te fakty łatwo zgodzimy się, że DMS może być sprzymierzeńcem każdego pracownika w celu uczynienia jego pracy bardziej efektywną.
więcej...

Wsparcie w obsłudze ISO

Firmy sięgają po normy ISO w celu poprawienia jakości obsługi klienta czy zwiększenia bezpieczeństwa informacji. ISOF-Workflow wspiera firmy w czasie wdrażania oraz stosowania norm ISO szczególnie z serii 9000.
więcej...


Przykłady zastosowań ISOF-WORKFLOW w bankach

Formularze elektroniczne w bankach

System formularzy może służyć w bankach do obsługi wniosków składanych przez klientów w oddziałach lub placówkach banków zrzeszonych.
więcej...

Formularze na stronach WWW banków

Obsługa formularzy udostępnianych klientom poprzez strony WWW oraz wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy bankiem a klientami korporacyjnymi.
więcej...

Oszczędności na przykładzie obsługi wniosków urlopowych

Porównując obsługę papierowego i elektronicznego wniosku urlopowego można przeprowadzić symulację kosztów obydwu wariantów.
więcej...

Zarządzanie i rozliczanie delegacji

W każdym banku istnieje konieczność delegowania pracowników na różne wyjazdy służbowe. Cały proces może zostać również zautomatyzowany w systemie ISOF-Workflow, począwszy od złożenia wniosku o udzielenie zgody na delegację, a skończywszy na rozliczeniu jej kosztów.
więcej...

Elektroniczne archiwum - obieg skanowanej dokumentacji klienta

W bankach tworzona jest duża ilość dokumentacji papierowej. ISOF-Workflow umożliwia skanowanie dokumentów bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej. Natychmiast po zamieszczeniu dokumentu w DMS jest on dostępny dla wszystkich pracowników, którzy mają uprawnienia.
więcej...

Obsługa faktur elektronicznych

Bank przy prowadzeniu bieżącej działalności operacyjnej w każdym miesiącu otrzymuje od dostawców i kontrahentów dziesiątki faktur. Proces ich weryfikacji, opisu, zatwierdzenia do wypłaty zwykle jest bardzo czasochłonny. Faktury elektroniczne są w ISOF-Workflow kierowane do dedykowanego procesu obsługi.
więcej...

Wsparcie w obsłudze ISO

Banki sięgają po normy ISO w celu poprawienia jakości obsługi klienta czy zwiększenia bezpieczeństwa informacji. ISOF-Workflow wspiera banki w czasie wdrażania oraz stosowania norm ISO szczególnie z serii 9000.
więcej...

Przykłady zastosowań ISOF-WORKFLOW w firmach


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›