Formularze na stronach WWW banków

Przykładem wykorzystania w banku formularzy na stronie WWW może być np. wniosek o założenie nowego konta bankowego, zgłoszenie reklamacji czy powiadomienie o incydencie bezpieczeństwa. Wnioski składane przez klienta na stronie internetowej trafiają automatycznie do zdefiniowanego obiegu w ISOF-Workflow. W zależności od tego, czego dotyczy dany wniosek, jego ścieżka realizacji w banku jest każdorazowo dopasowywana do potrzeb i struktury organizacyjnej tej instytucji. W przypadku wniosków o otwarcie konta bankowego mogą one podlegać wstępnej weryfikacji i uzupełnieniu przez pracowników niezbędnych danych lub być włączone w automatyczne mechanizmy kontroli klienta w bazach zewnętrznych, listach sankcyjnych itp. Następnie tworzona jest dla klienta umowa zgodna ze wzorcem wydruku określonym przez bank. Wygenerowany wzorzec umowy oraz niezbędne uzupełniające go dokumenty, takie jak regulamin obsługi czy taryfy prowizji i opłat, są wysyłane automatycznie do klienta na wskazany adres e-mail. Oryginalne dokumenty są podpisywane w banku i wysyłane kurierem do klienta. Dane do zaadresowania przesyłki są generowane przez system ISOF-Workflow zgodnie z formatem wymaganym przez firmę kurierską. Wnioski będące zgłoszeniami reklamacyjnymi podlegają automatycznej rejestracji pod unikalnym numerem, który klient otrzymuje w zwrotnej korespondencji. W zależności od wybranego przez klienta tematu zgłoszenia, reklamacja może trafiać bezpośrednio do jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych w banku za ten obszar działania. Możliwe jest również kierowanie wszystkich spraw reklamacyjnych do jednej jednostki organizacyjnej koordynującej proces rozpatrywania reklamacji w banku, która po wstępnej weryfikacji skieruje sprawę do odpowiedniego departamentu czy zespołu w banku.

Dodatkowo w obiegu istnieje możliwość zdefiniowania czasów reakcji na poszczególnych etapach rozpatrywania spraw, co zapewnia dotrzymanie terminów wymaganych przez zewnętrzne regulacje. Przy obsłudze incydentów bezpieczeństwa najbardziej istotną kwestią jest reakcja banku na zgłoszenie w trybie 24h na dobę. Jest to możliwe do uzyskania w obiegu ISOF-Workflow poprzez ustawienie powiadomień e-mail lub SMS dla osób, które zobligowane są do zajęcia się daną sprawą. W ten sposób, formularz elektroniczny wraz z właściwym obiegiem staje się narzędziem znacznie podnoszącym poziom bezpieczeństwa w banku. Reasumując, wszystkie formularze, mogą automatycznie trafiać do zdefiniowanych procesów obsługi lub być obsługiwane przez odpowiednich pracowników banku. Każdy wniosek może trafić do wielu osób, pracujących w różnych jednostkach banku. Obsługa wniosków przy pomocy systemu formularzy elektronicznych pracujących w systemie może zapewnić niezawodność tego procesu na każdym jego etapie.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›