Możliwości systemu ISOF-WORKFLOW

  e-Dokument ISOF-WORKFLOW
Standard
ISOF-WORKFLOW
Premium
e-Dokument
(Archiwum dokumentów elektronicznych)
LibreOffice
Virtual Edition (LOVE)*

wersja tyko do odczytu

możliwość dołączenia pełnej wersji

pełna wersja
Obsługa obiegów  
Formularze  
CRM Operacyjny  
CRM Portfolio    
CRM Zadaniowy    
Obsługa faktur zakupowych    
Dekretacja    
Kampanie    
Delegacje    
Zastępstwa    

*w przygotowaniu

W praktyce, w każdej chwili na życzenie odbiorcy istnieje możliwość przejścia na pełny system ISOF-ERP. W takim przypadku zachowując dotychczasową funkcjonalność uzyskuje się dostęp do dodatkowych funkcjonalności, m.in. do Zamówień od klientów, Zamówień do dostawców, Magazynu, Sprzedaży, Raportów kasowych, Majątku trwałego, F-K, Kasy-Bank, Cenników, Windykacji i innych.


Obiegi pracy nad dokumentami

Jedną z podstawowych funkcji systemu ISOF-WORKFLOW jest obsługa mechanizmu obiegu dokumentów i prowadzenia pracy grupowej, tzn. możliwość zdefiniowania dla danego dokumentu lub grupy dokumentów procesu obróbki przez różne działy czy też osoby w firmie.
więcej...

Zarządzanie dokumentami

Dokumenty przechowywane w module DMS organizowane są w strukturę drzewiastą. Umożliwia to wygodne ustalenie hierarchicznego układu dokumentów dla każdego poziomu czy też działu firmy.
więcej...

Formularze

Cechą szczególną ISOF-WORKFLOW jest m.in. rozbudowany moduł definiowania, wysyłania w obiegi, wypełniania i raportowania formularzy. Dzięki niemu bardzo łatwo można wysłać, odebrać i przetworzyć dowolną ilość informacji krążących pomiędzy dużą liczbą osób w firmach i instytucjach o złożonej i rozproszonej strukturze.
więcej...

Obszary robocze

Obszar roboczy - wirtualna, indywidualna przestrzeń pracy dla użytkownika, do której zaprasza on gości (również grupy) i w której umieszcza dokumenty elektroniczne do wspólnego opracowania.
więcej...

CRM Portfolio

Moduł prognozowania dostarcza funkcji pozwalających na zaplanowanie sprzedaży, określenie sposobu osiągnięcia założonych celów oraz bieżące śledzenie ich realizacji.
więcej...

CRM Operacyjny

CRM Operacyjny jest modułem podstawowym rodziny rozwiązań CRM w ISOF. Umożliwia rejestrację, zarządzanie i analizę wszystkich zdarzeń z klientami.
więcej...

CRM Zadaniowy

CRM Zadaniowy umożliwia organizację, planowanie i zarządzanie zadaniami oraz kontrolę czasu i kosztów ich wykonywania. Organizuje pracę dla pracowników pracujących w trybie zadaniowym dowolnych działów przedsiębiorstwa.
więcej...

Portal Dokumentowy

Portal Dokumentowy umożliwia bezproblemowe udostępnianie przez Internet dokumentów elektronicznych, a także dokumentów systemu ISOF (tj. faktur, zamówień, formularzy, aktywności, kontrahentów, ofert, zadań, zgłoszeń serwisowych).
więcej...

Dekretacja

Dekretacja wspiera współpracę ISOF-WORKFLOW z dowolnym systemem Finansowo-Ksiegowym. Jest to funkcja wspomagająca przygotowanie dekretów księgowych na podstawie zbiorów dokumentów elektronicznych gromadzonych w systemie ISOF.
więcej...

Zastępstwa

Dzięki architekturze systemu opartej o jeden, centralny algorytm przetwarzania obiegów w standardzie automatu skończonego oraz powiązania modułów DMS i Kadry-Płace możliwe było wprowadzenie w systemie obsługi mechanizmu zastępstw pracowników.
więcej...

Inne możliwości systemu

ISOF-WORKFLOW oprócz obsługi obiegów dokumentów i pracy dzięki definiowaniu i odwzorowaniu struktury organizacyjnej firm i grup pracowników oraz ich ról w jednostkach organizacyjnych spełnia również funkcje wirtualnego dysku twardego będącego składnicą elektronicznych informacji firmowych.
więcej...


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›